Support

IT-Loftet AS tilbyr våre kunder fjernsupport. Via et program som du laster ned kan vi koble oss sikkert opp til din PC eller MAC og bistå deg med brukerstøtte og opplæring direkte på din skjerm.

For at vi skal kunne koble oss opp mot din maskin trenger vi ID nummeret som blir generert når du starter programmet. Så lenge vi er koblet på kan du til enhver tid se hva vi gjør og du kan når som helst lukke forbindelsen.

Klikk på ikonet under, enten Windows eller Mac, for å laste ned programmet til din maskin.
Kjør filen du har lastet ned.
Kontakt oss og oppgi din ID